Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – GDPR

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.paintindustry.eu a  www.lakovacieprace.sk je spoločnosť PAINT & INDUSTRY, s.r.o.
Partizánska 9, 908 51 Holíč
Zapísaná v Obchodnom reg. Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31494/T
Sídlo spoločnosti: Partizánska 9, 908 51 Holíč
IČO: 47117133
DIČ: 2023757230
Ič DPH: SK 2023757230 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnešiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaja Používateľa v rozsahu podľa Obchodných podmienok a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so z.č. 18/2018 Z.z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon“).

Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.digihry.sk (ďalej len „internetová stránka“) používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.

– Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov používateľov vrátane zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému a pravidelnej zálohy systému.
– Zadané osobné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť.
– Osobné údaje sú v spoločnosti primerané chránené a pri ich spracúvaní spoločnosť dodržiava zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– Vaše osobné údaje nie sú bez Vášho súhlasu nikdy poskytované tretej strane v žiadnej forme a sú získavané a spracúvané len za uvedeným účelom.

Potvrdením súhlasu so spracovaním potvrdzujete, že ich poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie.


Rozsah spracúvania osobných údajov:

– meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO, DIČ a IČDPH,
– telefonický kontakt, e-mail, IP adresa, cookies,
– údaje o Vašich objednávkach (pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií).

Účel spracúvania osobných údajov:

Získané osobné údaje budú použité na

– evidenciu zákazníkov, na účely vedenia ich používateľských účtov na stránke www.paintindustry.eu a www.lakovacieprace.sk
– evidencia zákazníckych objednávok, pre riešenie prípadných reklamácií.
– spätné kon­taktovanie.
– vystavovanie daňových dokladov – faktúr, v zmysle zákona 222/2004 Z.z.
– marketingové účely (zaslanie marketin­govej komunikácie mailom – iba v prípade, že zákazník prejaví záujem).

Potvrdením objednávky taktiež súhlasíte s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti Paint&Industry s.r.o.  ktoré sú zverejnené na našej stránke www.paintindustry.eu

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez kontaktný formulár, ale­bo poštou na adresu spoločnosti.