Pracovisko EXPEDÍCIA s kovovou bránou- projekt  Direct Industry, s.r.o.

Expedičné pracovisko pozostáva z kovovej brány, do ktorej sa vsúva celý eko-pack. V kovovej bráne sú umiestnené 3 RFID antény, ktoré sú pripojené na RFID čítačku spojenú s počítačom. V počítači je spustený software, ktorý ovláda celý priebeh. Pracovník po vsunutí eko-packu do brány na dotykovom displeji spustí načítavanie. Antény postupne načítajú celý obsah eko-packu a pošlú údaje o načítaní do počítaču. Software potom vyhodnotí, či je v eko-packu presný počet výrobkov ako je určené na baliacom predpise. Ak výsledný počet výrobkov sedí, tlačiareň vytlačí potrebnú etiketu, na ktorej je čiarový kód potrebný pre expedovanie celého eko-packu.

V prípade, že sa načítaný počet výrobkov nezhoduje s počtom uvedeným na baliacom predpise, software nevytlačí etiketu, a teda nie je možné expedíciu dokončiť.  Takto sa zabezpečilo, že sú expedované naozaj len 100 %-tne označené výrobky v presne určených počtoch.

Kontrola kamerou-Rozpracovaný projekt 2018- projekt  Direct Industry, s.r.o.

  • Reflector má tendenciu pohybu +/- 1mm
  • Zmena okolného osvetlenia
  • Testovanie bolo realizované s bielym produktom na čiernom pozadí realita môže byť iná.
  • Testovanie IVHG-150MA s polarizacným filtrom zo vzdialenositi 150mm. Pre stabilitu rozlišovania je potrebné umiestniť kameru kolmo k produktu. Nastavenie kamery s kombináciou nástroja Outline a Position adjusment zabezpečí stabilitu detekcie. 

Bzenec  – 2017 Autom. Zaznamenávanie porúch

  • Zariadenie bolo navrhnuté pre záznam a presné odhalenia porúch.  Riadiaci panel zaznamenáva a spracováva 20 staníc automatu osádzania el. súčiastok, ich presné osadenie, obstreknutie a kontrolu.
  • Riadiaci panel s funkciou  zobrazenía obrazu v obraze v reálnom čase  umožňoval spätné dohľadávanie porúch a ich rýchle odstránenie.

 

 

 

Veľkometrážne vodorovné dopravné značenia – Mesto Holíč 2018

Vodorovné dopravné značenia v meste Holíč. Strojové značenie ciest, parkovísk, križovatiek. Izolácia zemných odpadových nádrží nástrekom s vysokou odolnosťou proti vode a ropným látkam.

 

Trenčín Veľkometrážne strojové lakovanie -projekt  TRIMO Slovensko, s.r.o.

                                           

 

 Veľkometrážne opravy panelov- projekt GOLDBECK Slovensko  s.r.o.

 

Frauenthal Automotive Hustopeče 2019, vypalovacie pece práškových farieb. 

-Zariadenie bolo navrhnuté podľa špecifikácie zákazníka pre vypaľovanie farieb.

-Plne automatická pec práškových farieb.

-Ovládanie pomocou PLC

-Široké portfólio využitia