Výroba reklamných LCD panelov

Ponúkame návrh a výrobu reklamných a informačných  obojstranných LCD a LED panelov.


Možnosti použitia:

  • Informačné panely umiestnené na recepciách spoločností zobrazujúce napríklad históriu spoločnosti

 

  • Informačné panely umiestnené priamo vo výrobných priestoroch spoločností zobrazujúce napríklad dennú či hodinovú produkciu, plnenie plánov a podobne

 

  • Informačné panely umiestnené napríklad v obchodných centrách